هرباریوم خدایی

بسم الله الرحمن الرحیم

سبح اسم ربک الاعلی.

الذی خلق فسوی.

والذی قدر فهدی.

والذی اخرج المرعی.

 فجعله غثاء احوی.

سنقروک فلا تنسی.

الا ما شاءالله . انه یعلم الجهر و ما یخفی.

و نیسرک للیسری.

فذکر ان نفعت الذکری.

سیذکر من یخشی.

و یتجنبها الاشقی.

الذی یصلی نار الکبری.

ثم لا یموت فیها و لا یحیی.

قد افلح من تزکی.

و ذکر اسم ربه فصلی.

بل توثرون الحیاه الدنیا.

و الاخره خیر و ابقی.

ان هذا لفی الصحف الاولی.

صحف ابراهیم و موسی.

 

وخدا از قبل گفته بود که گیاه که خشک شود سیاه میشود

واقعا قران منبع علمهقلب

/ 2 نظر / 19 بازدید
آسمانی تر از آبی

گاهی احساس آخرین بیکویت باقیمانده در بسته را دارم ! تنها ... ! شکسته ... ! و از همه بدتر این که اون که مرا می خواست دیگر "سیر" شده است ! آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم [گل]

آسمانی تر از آبی

گاهی احساس آخرین بیکویت باقیمانده در بسته را دارم ! تنها ... ! شکسته ... ! و از همه بدتر این که اون که مرا می خواست دیگر "سیر" شده است ! آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم [گل]